KOMITEER 2014-2015.

KOMITEER MEDLEMSKAP PROSJEKT/ SERVICE KOMM./ PR/
INFO
ROTARY FOUNDATION. INTER
NASJONALT ENG./ SAMARBEID
ADMINISTRA
SJON
Styrekontakt Karin S. Holstad Johs. Hareide Barnhard Harkjerr Eileen H. Brandal Arne G Aschehoug
 
Klassifikasjon/ medlemskap

Jan H. Nytun

Karin S. Holstad
Idar Flø
Øyvind Hansen
Dagfinn Paus
Sigurd L Bigset

Samfunnsutvikling/ Prosjekt

Johs. J. Hareide

Sverre Jarls Ulstein
Sverre Bjåstad
Jarle Kristiansen
Jan Bigset

Månedsbrev


Hanne Rognan

Gunnar Riise
Dagfinn Paus
Øyvind Hansen
Karin S. Holstad
Åge Nytun

Rotary Foundation


Vigdis Riise

Einar Arne Riise
Jan H Nytun
Sigbjørn Haddal

Programkomité


Bjørn Teigene

Idar Flø
Håvard Myrene
Gunnar Riise
Johan Ole Brandal
Hanne Rognan
 
Arkiv

Egil Utgård

Hans Otto Rise
Hallkjell Dahle

RYLA/ Rotarackt

Åge Nytun


PR-Ekstern

Eileen H. Brandal

Bernhard Harkjerr
Sverre Jarl Ulstein

Seremonimester

Johan Ole Brandal
Jarle Kristiansen

Sangleder
Hans Gisle Holstad
Arne G. Grimstad

Hareid Rotary 50års jubileum

Hans Gisle Holstad

Sverre Bjåstad
Einar Holm
Magnar Hatløy
Egil Utgård
Vigdis Riise
 Yrkestjeneste

Håvard Myrene

Johan Ole Brandal
Jørn Gjerde
Einar Arne Riise

Webansvarlig

Oddvar Haugen
Ungdomsutveksling

Karin S Holstad

Hanne Rognan
Otta Holstad

Fest/ Kameratskap

Magnar Hatløy

Jørn Gjerde
Sigbjørn Haddal
Harald Teigene
Otto Holstad