MØTEPLAN 2014-2015.
Med forbehold om endringer.
Andre halvår:                                             Januar || Februar || Mars || April || Mai || Juni                     
MÅNED/ DATO PROGRAM FOREDRAGSHOLDER ANSVARLIG
Januar      
05. Ego foredrag Øyvind Hansen
12. Jubileumsboka. Gjennomgang Sverre Bjåstad  
19. Oljeforedrag del 2 Sverre Ulstein  
26. Programfritt    
Februar                 
02. Om det å vere på tinget og FN Oskar Grimstad  
09. Ego foredrag Vegard Gjerde  
16. Informasjon og Rotarystien/ Kvernhuset og div dugnader Johs. Hareide  
23. Programfritt     
Mars          
02. Informasjon om TRF Kjell Høydal  
09. Nye Ulsteinhallen. Omvisning
Bård Ringstad  
16. Dugnad    
23. Orientering om Ulmatec Håvard Myrene  
30. Programfritt      
April                      
06. 2. påskedag    
13. Hva skjer i Hareid Ordfører Anders Riise.
  
20. Dugnad    
27. Programfritt    
Mai            
04. Hareid Brannvesen
Olav Helt Brubakk  
11. Aktuell Jus Ann Magritt Bjåstad  
18. Bedriftsbesøk på Comfort Ulsteinvik    
25. Programfritt
  
Juni               
01. Rotary Generellt John Stennes  
08. Fellessamling Hareid RK og Hareid Revmatikarlag     
15. Rekefest     
22. Omvisning Strandgata 99    
29. Presidentskifte