STYRET 2014-2015.
Hjul

President:
Øystein Alme

Visepresident: Bernhard Harkjerr

Past President:
Karin S. Holstad

Styremedlem:
Eileen H. Brandal

Styremedlem:
Sverre J. Ulstein

Sekretær:
Arne G. Aschehoug
Johs. J. Hareide
Kasserer:
Johs. J. Hareide
Egil
Revisor:
Egil Utgård