Vegard Gjerde tatt opp som nytt medlem 15. desember 2014.
Les mer.
Øyvind Alme tar over som ny president i Hareid Rotary Klubb.
Les mer.
Jan Bigset og Harald Teigene ble tatt opp som nye medlemmer 26. mai 2014.
Les mer.
Les månedsbrevet for oktober 2013, eller klikk her.
På Rotarymøtet 3. juni 2013, holdt representanter fra Sparebank 1, Lillian Breivik og Halvard Bjørneset,  et orienteringsmøte om banken sine tjenester og tilbud. Tilslutt på sekvensen der det ble orientert om hvordan banken yter tilskudd til ulike lag og organisasjoner ble klubben overrakt en gavesjekk på kr. 10.000,-. Det ble det satt stor pris på

Lillian Breivik           President Jarle Kristiansen
Øyvind Hansen tatt opp som nytt medlem i Hareid Rotaryklubb.
Les mer.
Røyrafesten, ett av årets høydepunkt gikk av stabelen 12. november 2012.
Les mer.
AVSLUTNING JUL 2011.
OPPTAK AV NYE MEDLEMMER 22. JUNI 2009.
PRESIDENTSKIFTE I HAREID ROTARY KLUBB 30. JUNI 2008.
RØYRAFESTEN 20. NOVEMBER 2007.
Hareid Rotary Klubb ble stiftet 1. mars 1965. Klubben markerte 40-års jubileet på møtet i klubblokalene 28. februar 2005. Trygve Riise tok et historisk tilbakeblikk. Se mer om dette i månedsbrevet for februar 2005.
Etter hvert som de kommer ut vil disse være tilgjengelige til venstre på denne siden, samt evt. annen informasjon. For å lese brevene må du ha Adobe Reader installert. Den er gratis. Dersom du ikke har den, kan du laste den ned her.
Guvernørens månedsbrev distribueres nå kun elektronisk, og kan leses her. For å lese disse, må Adobe Reader være installert.
Adobe Reader

Klikk på symbolene til høyre, og du blir ledet på en enkel måte til omfattende informasjon om Rotary.


Å lære våre medmennesker å kjenne.

Å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og samfunnsliv, samt vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid.

Å søke og virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere.

Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra alle yrker. Yrkeskodeks

1. Er det sannhet?
2. Er det rettferdig overfor alle det angår?
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap?
4. Vil det være til beste for alle det angår?


Paul Harris
 15 har fått tildelt Paul Harris. Disse er:
Guttorm Hareide (d). President 1967-1968, og Guvernør i 2280, 1973-1974.
Peder Måseide (d). Tidligere medlem.
Ivar Grimstad (d). Tidligere medlem.
Einar Holm. Medlem. President 1986-1987.
Johan H. Grimstad (d). President 1979-1980.
Solbjørg Pilskog. Ikke medlem. Presseomtale.
Johs. J. Hareide. Medlem. President 2001-2002.
Arne Holstad, 6060 Hareid.

Den første kvinnelige presidenten i klubben, rotaryåret 2003-2004, har overlatt roret til ny etterfølger. Les videre.
Dette ble markert i lag med Rotaryklubbene fra Ulstein, Herøy, Ørsta og Volda lørdag 26. februar 2005 på Ulstein Hotell. Les videre.
Her deltok innkommende president Arve R. Røyset. Kasserer Oddvar Haugen var stedfortreder for sekretær Trygve Riise som var forhindret fra å delta. Det var et interessant og opplysende møte, men med et ganske hektisk program med lange økter.
På møte 30. januar 2006 ble det tatt opp fire nye medlemmer i klubben. Tre kvinner og en mann. Disse ønskes hjertelig velkommen. Mer stoff om dette i månedsbrevet for januar 2006.
Hans Gisle Holstad har tatt over som president i Hareid Rotary Klubb. Les videre.
På distriktskonferansen i Trondheim 15. til 17. sept. 2006. ble Hareid Rotary Klubb tildelt diplom for beste internettside i distrikt 2280 for rotaryåret 2005-2006.
Prosjektet Radio-overføring fra kirka til Hadartun fikk også hederlig omtale. Les videre.
Den årlige tradisjonelle samlinga til Hareid Rotary Klubb med fisk fra Snipsøyrvatnet ble arrangert denne kvelden. I år kunne dessverre ikke guvernøren være blant oss, og det var et savn. Det ble likevel en koselig kveld med mye godt program. Les videre.
Klubben har nå fått en god kandidat på plass som utvekslingsstudent. Kandidaten vil reise ut sommeren 2007, og reisemål er Australia.
Les videre.                              
Tradisjonen tro så blir det servert lutefisk med tilbehør, samt svinemør fra lokal leverandør. Dette møtet er noe som alle setter pris på. Vi fikk til og med besøk av klubbmedlemmer som i lange perioder oppholder seg i Spania. Les videre.
På møte 18. juni 2007 ble det tatt opp tre nye medlemmer i Hareid Rotary Klubb, to kvinner og en mann. Ett nytt medlem til skulle innlemmes i klubben, men p.g.a. reise kunne ikke vedkommende være til stede på dette møtet. Opptak blir senere. Vi ønsker disse nye medlemmene velkommen. Mer om dette i månedsbrevet for juni.
Aage Nytun har tatt over som president i Hareid Rotary klubb. Les videre.
Ryla

Ineract

Rotaract

Paul Harris

Contribution

Fellowship

Poliopluss

Foundation

Friendship

Innerweel

Youth Exchange

Rotary Volunteers

Rotary Community Corps

World Community Service

Bislet Trading

Rotary Linker

Diverse nedlastinger

Skjema for nye medlemmer
Snipsøyrvatnet
ÅRETS MÅNEDSBREV TIL HAREID ROTARY KLUBB.
GUVERNØRENS MÅNEDSBREV.
ROTARYS FORMÅL ER Å GAGNE ANDRE. DETTE SØKER VI Å NÅ GJENNOM:
4-SPØRSMÅLSPRØVEN.
PAUL HARRIS FELLOW.
HONORÆRT MEDLEM.
PRESIDENTSKIFTE I HAREID ROTARY KLUBB 28. JUNI 2004.
HAREID ROTARY KLUBB 40 ÅR.
ROTARY 100 ÅR.
PETS 16.-17. APRIL 2005 PÅ OPPDAL.
OPPTAK AV NYE MEDLEMMER.
PRESIDENTSKIFTE I HAREID ROTARY KLUBB 26. JUNI 2006.
HEDER TIL HAREID ROTARY KLUBB.
RØYRAFESTEN 20. NOVEMBER 2006.
UTVEKSLINGSSTUDENT.
AVSLUTNING JUL 2006.
OPPTAK NYE MEDLEMMER 18.06.2007.
PRESIDENTSKIFTE I HAREID ROTARY KLUBB 25. JUNI 2007.
Så var det atter en gang duket for røyrafest på Holesanden. Klubben sin tradisjonelle høstfest gjennom mange år. Guvernør Unni Alfei var gjest denne kvelden. I tillegg til nydelig mat ble et  godt program presentert, med korsang av Bigset Blandakor, og påtroppende guvernør Oddbjørn Øyen lot oss få ta del i hans eminente trompetspill. To nye medlemmer ble tatt opp i klubben denne kvelden, og seremonimester Elias Sellevoll lot guvernøren stå for overrekkelse av symbolet på rotarymedlemskap, nålen.
Les mer.
Hjulet
BRUK MEDLEMSNETT.
For å vedlikeholde egne opplysninger i matrikkel osv. anmodes medlemmene om å benytte medlemsnett til dette. Brukernavn og passord får dere ved henvendelse til sekretæren.
Johan Ole Brandal har tatt over som president i Hareid Rotary Klubb. Les videre.
PAUL HARRIS FELLOW.
Sverre Bjåstad. Medlem. President 1989-1990.
Ågot Riise. Medlem.
Einar Arne Riise. Medlem. President 1998-1999. Tildelt av den Internasjonale RK i Marbella.
John Stennes. Medlem. President 2002-2003.
Tildelt på Distriktskonferansen i 2013.
Ingrid Stennes. Ikke medlem.
Otto Holstad. Medlem. President 1984-1985.
Svein Smørdal. Ikke medlem.
Egil Utgård. Medlem. President 1990-1991.
HEDER TIL HAREID ROTARY KLUBB.
På Distriktskonferansen i Ålesund 19. - 21. sept. 2008 ble Hareid RK tildelt hedersbevisning for beste klubb i Distrikt 2280.
Kriteriene som ble lagt til grunn var følgende:

Svært god og oppdatert webside og har egen avis.
Har hatt en ungdom som utvekslingselev i Australia.
Har tatt inn 5 nye medlemmer og har nest høyeste inntak av kvinnelige medl.
Har vært vertskap for roundtrip i sommer.
Har hatt ass. guvernør i flere år som har hatt ansvar for håndboka.
Hadde nest høyeste innbetalt beløp til TRF både totalt og i prosent.
Lokalt prosjekt: Rotarystien langs Hareidsvassdsraget.
Internasjonalt prosjekt: Datamaskiner og inventar til skole i Sri Lanka.
Godt frammøte, i snitt 63,9%.
Flere sosiale sammenkomster, bl.a. Røyrafesten i anledning guvernørbesøk.
AVSLUTNING JUL 2008.
På tradisjonelt vis ble inngangen til jul markert som tidligere år, med lutefisk og mør. Det spesielle i år var at klubben hadde besøk fra Australia. Det var ei av vertsfamiliene til utvekslingsstudent Ingrid Holstad som var på besøk.
Les mer.
UTVEKSLINGSSTUDENTEN 2009 ANKOMMET
Patrick JenkinsonUtvekslingsstudenten for året 2009 kom til Hareid i januar. Han ble tatt imot på Ålesund lufthavn, Vigra av John Stennes, Jan Håvard Nytun, Magnar Hatløy og Karin Holstad. Ingrid Holstad, fjordårets utvekslingsstudent fra Hareid RK til Australia, med flere var også med i mottakelseskommiteen.
Les mer.
På dette møtet ble det tatt opp tre nye medlemmer i klubben.
Les mer.
PRESIDENTSKIFTE I HAREID ROTARY KLUBB
29. JUNI 2009.
Oddvar Haugen har tatt over som president i Hareid Rotary Klubb. Les videre.
Den tradisjonelle Røyrafesten gikk av stabelen denne kvelden, kombinert med guvernørbesøk.
Les mer.
RØYRAFEST 23.11.2009 OG GUVERNØRBESØK.
AZUSA TILBAKE PÅ BESØK I 2010.
Etter sju år er Azusa tilbake på besøk.

Les mer.
PRESIDENTSKIFTE I HAREID ROTARY KLUBB 28. JUNI 2010.
OPPTAK NYTT MEDLEM 28. JUNI 2010.
Vigdis Riise har tatt over som president i Hareid Rotary Klubb.
Les mer.
Eileen Hareide Brandal ble tatt opp som medlem i Hareid Rotary Klubb.
Les mer.
OPPTAK NYE MEDLEMMER 27. SEPTEMBER 2010.
Bernhard Harkjerr og Dagfinn Paus tatt opp som nye medlemmer i Hareid Rotary Klubb.
Les mer.
RØYRAFEST 01.11.2010 OG GUVERNØRBESØK.
Røyrafest og Guvernørbesøk er tradisjon i Hareid Rotary Klubb
Les mer.
OPPTAK NYE MEDLEMMER 17. JANUAR 2011.
Rakel Dyrhaug og Jørn Gjerde tatt opp som nye medlemmer i Hareid Rotary Klubb.
Les mer.
PRESIDENTSKIFTE I HAREID ROTARY KLUBB 27. JUNI 2011.
Magnar Hatløy har tatt over som president i Hareid Rotary Klubb.
Les mer.
RØYRAFEST 07.11.2011 OG
GUVERNØRBESØK.
Så var det igjen duka for røyrafest og Guvernørbesøk.
Les mer.
Tradisjonell avslutning før jul, med lutafisk og julemør.
Det spesielle på dette møte var at det ble delt ut  Paul Harris til to klubbmedlemmer.
Les mer.
PRESIDENTSKIFTE I HAREID ROTARY KLUBB 25. JUNI 2012.
Jarle Kristiansen har tatt over som president i Hareid Rotary Klubb
Les mer.
OPPTAK NYE MEDLEMMER 12. NOVEMBER 2012.
Hanne Rognan og Idar Flø tatt opp som nye medlemmer i Hareid Rotary Klubb.
Les mer.
RØYRAFEST 12. NOVEMBER 2012.
OPPTAK NYTT MEDLEM 08. APRIL 2012
GAVESJEKK FRA SPAREBANK 1.
PRESIDENTSKIFTE I HAREID ROTAY KLUBB 24. JUNI 2013.
Karin S. Holstad tar over som ny president i Hareid Rotary Klubb.
Les mer.
TO NYE PAUL HARRIS UTDELT 24. JUNI 2013.
På rotaryåret 2012-2013 siste dag ble det også delt ut to Paul Harris.
Mottakere var Otto Holstad og Ingrid Stennes.
Les mer.
GUVERNØRBESØK 21. OKTOBER 2013.
PAUL HARRIS UTDELT 24. MARS 2014.
På møtet 24. mars 2014 ble det utdelt en Paul Harris til Svein Smørdal.
Les mer.
OPPTAK AV NYE MEDLEMMER 26. MAI 2014.
PRESIDENTSKIFTE I HAREID ROTARY KLUBB 16. JUNI 2014.
OPPTAK NYTT MEDLEM 15. DESEMBER 2014.